Friday, December 17, 2010

MGA TIGMO-TIGMO (RIDDLES) SA INOPACANNiadtong wala pay kurente sa Inopacan, ang mga bata magtapokay (bisan na mga hamtong) aron magtag-anay og tigmo. Bida gyud kaayo ang makauna og hatag sa ensakto nga tubag. Seguro makahinumdom mo ani kung inyong basahon ang mga mosunod nga mga tigmo.

Ang dili makatubag moingon na lang intawon nga "surender ko" para tug-anan na lang sa tubag (kana kung ihatag sa nagtigmo)


1. Sa gabii bukharon ingon og dahon; sa adlaw murag tinustos kay rolyohon. (Unsa man!!!?)

2. Kaban sa pari, kung ablihan dili na mauli. (Unsa man!!!?)

3. Lungon ni lolo, ang sulod nga patay daghan kaayo. (Unsa man!!!?)

4. Sa layo pa mura'g motor; sa duol na mura'g doktor (Unsa man!!!?)

5. Lampin ni Maria, ilabog lang kay walay laba-laba (Unsa man!!!?)

6. Ulo ni Maria may korona; unya daghan pud siya og mga mata (Unsa man!!!?)

7. Ulo ni Pedro; ang sulod puro bato. (Unsa man!!!?)

8. Mitago si Pedro; pero migimaw ang ulo. (Unsa man!!!?)

9. Motindog ko; mohigda siya. Mohigda ko; motindog siya. (Unsa man!!!?)

10. Kung moadto ko, moadto pud siya; Kung asa ka; tua pud siya (Unsa man!!!?)

11. Walay ulo pero nagkalo lagi; wala molarga o magsakay, pero moagi (Unsa man!!?)

12. Adunay nawong pero walay mata, ilong, ug baba; Walay tiil pero modagan (Unsa man!!?)

13. Kabayo ni Juan sige lang og kaon, pero dili modagan (Unsa man!!!?)

14. May duha ka guwardiya sa duha ka langub nga magsige og sulod-gula o mang-ung-ong (Unsa man!!!?)

15. Ang anak nagpungko lang, samtang ang inahan nagsige pa og kamang (Unsa man!!!)

16. Kung maglakaw sa buntag, upat ang tiil; inigkaudto, duha ang tiil; ug inigkahapon, tulo ang tiil (Unsa man!!!)

17. Kamote sa Leyte bahong iti! Sa ilawom paniti (Unsa man!!!?)

18. Um-um lang ug um-um; Dili mahurot kay dili man matulon (Unsa man!!!?)

19. Dakong itlog, tam-is ang sabaw; makabusog. (Unsa man!!!?)

20. Ang sabaw isalibay; unod ra ang kan-on og tiunay (Unsa man!!!?)

21. Dili langit o kawanangan pero may mga adlaw ug mga buwan (Unsa man!!!?)
21. Daghang tawo, pero mingaw (Unsa man!!!?)

Puwede usohon nato og usab aron mabuhi og balik ang kanhi kalingawan sa wala pay internet games og social networking. Hala, puwede baya ipadala via text ning mga tigmoa aron ma-challenge ang utok og paminsar kung unsaon pagsulbad ang mga tanghaga nga nagpaluyo sa mga analogies ug symbolism sa mga tigmo. Mura ni og karaan nga crossword puzzle sa mga Inopacnon.

Hala sige, kung ganahan ka, dugangi pa og salmot ning mga tigmoa!

Kadtong mi-surender na kay di jud tawn makatag-an, kalingawi na lang og pindot nang "Older Post" link sa ubos hangtod moabot ka sa "Tubag sa mga tigmo


SHOW RECENT POSTS
Find and join us in Facebook

About Me

My photo

Author of Philippine Food, Cooking, and Dining Dictionary. A lexicographer since the age of 14.  Filipino Linguist. Blogger with 11 blog sites. Researcher of food culture, pop culture, places, structures, transportations, churches and whatever interest him about the Philippines. Visual artist. Photographer. Traveler who had been to all four corners of the Philippine archipelago, and still setting more footprints. 

SUBSCRIPTION BOX - Get a copy of my next posts by email.

HELP Edgie Polistico now


THANK YOU FOR GIVING!
You helped fund my research.
More discoveries, information, and knowledge will be
shared to all because of your generosity.

Email your message to: edgiepolistico@yahoo.com

CLICK HERE for more on how to help this project